Bang Media
http://igituba.org
Funniest Youtube Videos

Uko Banyaza

Ikirunga k'Igitsina Film mu Kinyarwanda

Thursday, July 21, 2011

Uburyo Butandukanye Bwo Gusomana

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
GUSOMANA KWA MALAIKA (Angel Kiss)

Uku gusomana kuraryoha kugatuza umutima. Usoma umukunzi wawe ku ngohe cyangwa ku ruhande rw'ijisho. Abakobwa b'imyaka inyuranye bakunda gusomwa muri ubu buryo.

GUSOMA KU ITAMA (Cheek Kiss )


Ni ugusoma umuntu umwereka ko umukunda kandi umwitayeho. Ni ugusomana gukoreshwa iyo abantu babiri bagitangira urukundo .Urambika ikiganza cyawe ku rutugu rw'umukunzi wawe ukamukoza iminwa witonze ku itama.

GUSOMANA:UBURYO BW'IKINYUGUNYUGU (Butterfly Kiss )

Muba mwegeranyije amaso n'amazuru muhumekeraniraho. Wegeranya ingohe zawe nize zigakoranaho mu uhumbya ingohe zawe zimukoraho.

GUSOMANA GUKONJE (Freeze Kiss )

Ubu buryo bwo gusomana burashimishije. Utamira urubura maze ugasoma umukunzi wawe ukamuha urwo rubura n'ururimi.

GUSOMANA KW'ABESKIMO (Eskimo Kiss)

Abeskimo ni ubwoko buba mu karere kanini kitwa Groenland kayoborwa na Danemark. Musomana mwegeranije amaso ku buro muba muhumekeraniraho. Mukubanaho amazuru umwe akuba izuru ku ry'undi. Gukundana ni ugukina.

GUSOMA KU GUTWI (Earlobe Kiss)

Ufata ugutwi k'umukunzi wawe ukagutamira, ukakunyunyuza. Biraryoha cyane kandi bitera gushyukwa cyane. Ni byiza kwirinda kumuhumekeraho cyane mu gutwi kuko bizana urusaku.


GUSOMANA KW'ABAFARANSA (French Kiss)


Gusomana kw'abafaransa gukoresha ururimi mu kanwa. Abakundana basimburana guhana ururimi no kurunyunyuza no kuruzengurutsa mu kanwa. Uku gusomana banakwita "gusoma muri roho" kuko bivugwa ko roho n'ubuzima binyura mu mwuka unyura mu kanwa.

GUSOMA KU GAHANGA (Forehead Kiss)

Ni uburyo bwo gusomana bwerekana urukundo rwa kibyeyi cyangwa urw'inshuti zisanzwe. Urambika iminwa yawe ku gahanga k'uwo ushaka kwereka ko ukunda.

GUSOMA KU KIRENGE(Foot Kiss)

Ni ikimenyetso gikomeye cy'urukundo. Ushobora kumva ubukirigitwa ariko biraryoha. Ushobora kurigata cyangwa kunyunyuza ino ugasoma no mu bworo bw'ikirenge.


GUSOMA IKIGANZA (Hand Kiss )

Uzamura ukuboko k' umukobwa ugasoma inyuma y'ikiganza.

GUSOMANA MU IBARUWA (Letter Kiss )

Ushobora kwisiga lips ku munwa ukawurambika kw'ibaruwa ukayoherereza umukunzi. Bishimisha nko gusomana bisanzwe. Nta gishimisha nko kumenya ko undi akigukunda nubwo ari kure.

GUSOMA KU IJOSI (Neck Kiss)

Uhagarara inyuma y'umukunzi wawe ukamurigata ijosi hanyuma ukamusoma nka kabiri cyangwa gatatu ku ijosi.

No comments:

Post a Comment