Bang Media

Video

Baza Shangazi

Sunday, August 30, 2009

Guswera-Kugera mu Ijuru Udapfuye

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
INKURU Y'UMUSOMYI
http://gusohora.blogspot.com
http://bangbooks.blogspot.com
http://www.laughingtonpost.com

---------- Forwarded message ----------
From: Anonymous <noreply-comment@blogger.com>
Date: Sun, 30 Aug 2009 03:53:11 -0700 (PDT)
Subject: [IGITUBA] New comment on GUSOMANA.
To: bangambiki@igituba.org

Anonymous has left a new comment on your post "GUSOMANA":

abantu mwese musoma inkuru zii site ndabinginze guhera ubu buri wese
ashake umukobwa cg umuhungu baswerane maze yumve uko bimera .wari
wagera mu ijuru udapfuye...maze kubikora none ndumva umunezero
udasanzwe nari narahishwe byinjshi

Posted by Anonymous to IGITUBA at August 30, 2009 3:53 AMSaturday, August 22, 2009

IMBORO ISIRAMUYE N'IDASIRAMUYE

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
http://www.laughingtonpost.com
Laugh Aloud!

---------- Forwarded message ----------
From: HABYARIMANA BANGAMBIKI <bangambiki@igituba.org>
Date: Sat, 22 Aug 2009 11:32:20 +0200
Subject: IMBORO ISIRAMUYE N'IDASIRAMUYE
To: Singirankabo J Damasene <damusing12@yahoo.fr>

Komera Damascene, usiramuye n'udasiramuye bose baswera neza iyo bazi
icyo bakora. Ubushakashatsi buvuga ko usiramuye atinda kurangiza kuko
umutwe w'imboro uba wambaye ubusa waragabanyije ubworohe(sensibilité)
kubera guhora yikuba ku myenda, ibi bituma atinda kurangiza bityo
agahaza umugore gusa iyo bikabije ababaza umugore. Imboro idasiramuye
ni karemano kandi iswera neza danger gusa ni iyo gusohora vuba kuko
iryoherwa vuba. Ugomba kwirinda gusohora vuba nkuko tubisobanura mu
gitabo KUNYAZA GUKUNA GUSWERA kiri ku http://www.igituba.org
Kuri iyo famille bazegere muganga.
ibitabo twanditse biri hano
http://bangbooks.blogspot.com
inkuru z'igitsina
http://igitubaproject.blogspot.com
http://www.laughingtonpost.com

2009/8/21, Singirankabo J Damasene <damusing12@yahoo.fr>:
> muraho. mporambashimira inama mudahwema kutugira niyo mpamvu numva nahora
> mbasobanuza ibyansobaniye. none se ni irihe tandukaniro hagati y' umuntu
> ukora imibonano mpuzabitsina yarisiramuje n' undi utarisiramuza ? ninde
> urangiza mberekandibiterwa niki, ninde uryoherwa cyane kurusha undi? ninde
> uryohereza umugore cyane kurusha undi.
>
> ikindi kibazo mfite umugabo w'inshuti yanjye umugorewe yambwiye ko
> ntanarimwe aramurangiriza kandi uwo mugabo yanze kujya kwa muganga ngo
> batazamusea kandi yiyubashye cyane mwagira namaki uwo mugabo cyangwa uwo
> mugore. MURAKOZE KANDI Imana ibahe umugisha
>
>
>


Friday, August 21, 2009

KUKI NTINDA GUSHYUKWA

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Komera. Abantu ntibateye kimwe niba uri muzima wihangayika
ntawagutumye amaturu. Hari ba mushyukwa ndende babishoboye niba
atariko uteye byikubabaza. Ariko niba utarashaka waba ufite ubwoba
bwihishe bwo gutera inda cyangwa hari aho utiyemera ku bakobwa. Ubundi
ujye wirinda gusohora mbere y'umukobwa kuko ntacyo waba ukimumariye
kuko utinda gushyukwa. Soma igitabo KUNYAZA GUKUNA GUSWERA kiri ku
http://www.igituba.org na http://bangbooks.blogspot.com kizagufasha
Udasobanukiwe turahari

2009/8/21, Anonymous <noreply-comment@blogger.com>:
> Anonymous has left a new comment on your post "AMAFOTO Y'IGITUBA-IFOTO
> Y'ICYANA GITEYE AMABENGEZA...":
>
> Bagenzi banjye, sinje kuvuga kuri icyo cyana,nzakivugaho ubutaha.
> Ahubwo nimuntabare, mfite ikibazo maranye igihe, giteye gitya: Kabisa
> ndaswera aga "tour" kamwe, sedata wanjye igahita yisinzirira, nkishaka
> nkibura, hagashira nk'isaha cg se 2, umwana w'umukobwa akaba yigendeye
> cg se yarakaye, najye nkumva mfite ipfunwe. mungire inama, dore e-m:
> hirwa.peter@yahoo.fr mbashimiye inkunga mugiye kuntera. Hirwa
>
>
>
> Posted by Anonymous to IGITUBA at August 21, 2009 7:19 AM


IBITABO KU GITSINA

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha

KUNYAZA GUKUNA NO GUSWERA by Bangambiki & Latoute

Telecharger/Download

KUNYAZA GUKUNA NO GUSWERA by Bangambiki & Latoute
KUNYAZA GUKUNA NO GUSWERA


Kuganira ku gitsina mu mico myinshi ntibyoroshye ndetse mu mico imwe n'imwe yo muri Aziya n'Afrika ni nk'ubwiru ku buryo abakiri bato n'urubyiruko bitaborohera kugira icyo babimenyaho. Akenshi iyo umwana yifashe ku gitsina yibeshye baramutuka. Ibitsina ntibigira amazina, bagira ukundi babyita. Ugasanga umwana aravuze ati "Ndimo kuribwa aho nyarira" n'ibindi.

Ubu bwiru butuma urubyiruko rutavumbura imiterere n'imikoreshereze y'ibitsina mu buryo bukwiye maze hagira umukuru ushaka "kumwigisha" akabyemera kuko aba atazi ingaruka zaturukamo. Ku ruhare rwacu twiyemeje kugira icyo tubikoraho, tuvuga iby'igitsina tutarya iminwa kuko "isoni zirisha uburozi".

Intego ya site www.igituba.org yabaye iyo guhugura urubyiruko mu rwego rw'ibirebana n'igitsina. Ni muri urwo rwego dusohoye iki gitabo kugira ngo tubiganireho kuko ari ibintu tubana na byo mu buzima bwa buri munsi kandi kumenya kubikoresha bikaba byatabara ingo ndetse n'ubuzima kuko indwara z'ibitsina zikomeje kwivugana abatari bake.

Ntabwo twashoboye gushyira inkuru zose n'inama ku gitsina MURI IKI GITABO nkuko twabyanditse kuri www.igituba.org kubera impungenge zo kugirango iki gitabo kizagere kuri computer yawe bitagoye, ariko inkuru zose wazisanga kuri www.igituba.org muri archive cyangwa kuri www.igitubaproject,blogspot.com yagenewe gusa inkuru z'igituba

Ufite igitekerezo cyangwa ikibazo watwandikira kuri bangambiki@igituba.org. Twizeye ko iki gitabo hari ibyo kizaguhuguramo.

Sinarangiza ntashimiye abasomyi bose ba www.igituba.org s bo mu mpande enye z'isi cyane cyane cyane abagize uruhare mu nkuru ziri kuri site

H.Bangambiki www.igituba.org

AKABANGA K'URUKUNDO by H.Bangambiki

Telecharger/Download

AKABANGA K'URUKUNDO by H.Bangambiki
AKABANGA K'URUKUNDO by H.Bangambiki

Aka gatabo karimo byinshi ujya wibaza ku rukundo. Byaba ari ukurambagiza, kumenya kwitwara ku mukunzi cyangwa kubaka urugo ruhire

IGITBO AKABANGA K'URUKUNDO by H.Bangambiki

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha

Telecharger/Download

AKABANGA K'URUKUNDO by H.Bangambiki
AKABANGA K'URUKUNDO by H.BangambikiAkagatabo karimo byinshi ujya wibaza ku rukundo. Byaba ari ukurambagiza, kumenya kwitwara ku mukunzi cyangwa kubaka urugo ruhire

IGITABO KU KUNYAZA GUKUNA NO GUSWERA

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha

Telecharger/Download

KUNYAZA GUKUNA NO GUSWERA by Bangambiki & Latoute
KUNYAZA GUKUNA NO GUSWERA


Kuganira ku gitsina mu mico myinshi ntibyoroshye ndetse mu mico imwe n'imwe yo muri Aziya n'Afrika ni nk'ubwiru ku buryo abakiri bato n'urubyiruko bitaborohera kugira icyo babimenyaho. Akenshi iyo umwana yifashe ku gitsina yibeshye baramutuka. Ibitsina ntibigira amazina, bagira ukundi babyita. Ugasanga umwana aravuze ati "Ndimo kuribwa aho nyarira" n'ibindi.

Ubu bwiru butuma urubyiruko rutavumbura imiterere n'imikoreshereze y'ibitsina mu buryo bukwiye maze hagira umukuru ushaka "kumwigisha" akabyemera kuko aba atazi ingaruka zaturukamo. Ku ruhare rwacu twiyemeje kugira icyo tubikoraho, tuvuga iby'igitsina tutarya iminwa kuko "isoni zirisha uburozi".

Intego ya site www.igituba.org yabaye iyo guhugura urubyiruko mu rwego rw'ibirebana n'igitsina. Ni muri urwo rwego dusohoye iki gitabo kugira ngo tubiganireho kuko ari ibintu tubana na byo mu buzima bwa buri munsi kandi kumenya kubikoresha bikaba byatabara ingo ndetse n'ubuzima kuko indwara z'ibitsina zikomeje kwivugana abatari bake.

Ntabwo twashoboye gushyira inkuru zose n'inama ku gitsina MURI IKI GITABO nkuko twabyanditse kuri www.igituba.org kubera impungenge zo kugirango iki gitabo kizagere kuri computer yawe bitagoye, ariko inkuru zose wazisanga kuri www.igituba.org muri archive cyangwa kuri www.igitubaproject,blogspot.com yagenewe gusa inkuru z'igituba

Ufite igitekerezo cyangwa ikibazo watwandikira kuri bangambiki@igituba.org. Twizeye ko iki gitabo hari ibyo kizaguhuguramo.

Sinarangiza ntashimiye abasomyi bose ba www.igituba.org s bo mu mpande enye z'isi cyane cyane cyane abagize uruhare mu nkuru ziri kuri site

H.Bangambiki www.igituba.org

Thursday, August 20, 2009

Igitabo ku kunyaza

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Muratubabarira attachment iriho IGITABO KU KUNYAZA ntiyakoze turimo
gutegura neza uko twabikemura igitabo ku kunyaza kiri aha
http://docs.altanswers.com

--
igituba.org - kuko isoni zirisha uburozi

Wednesday, August 19, 2009

IGITABO KU KUNYAZA NO GUKUNA PAR BANGAMBIKI ET LATOUTE

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Ku bakunzi ba http://www.igituba.org twabateguriye agatabo ku GUKUNA no KUNYAZA kari muri attachment y'ino email gafite 140kb ntikagoye download. Aka gatabo kanditswe na H.Bangambiki na Epiphanie Tunga bo ku Igituba.org. Muryoherwe.

--
igituba.org - kuko isoni zirisha uburozi

Sunday, August 16, 2009

Imboro

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Komera. Ni Bangambiki
Mu muco imboro nini ni ingenzi kandi ni ikimenyetso cy'ubugabo
inoroshya kandi guswera abagore bamwe barazikunda abandi bakazitinya
kuko zibagera "kure" bakababara. Utayifite ariko si impera z'isi hari
uburyo bwo guswera budasaba imboro ndende. Ikindi urukundo ni urwa 1.
Iyo wishyizemo ko ufite imboro nto bituma wigaya
http://kunyazaumugore.blogspot.com

Friday, August 14, 2009

Guswera "Akana" vs Agakingirizo

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Igitekerezo cy'umusomyi

---------- Forwarded message ----------
From: Anonymous <noreply-comment@blogger.com>
Date: Mon, 10 Aug 2009 03:39:52 -0700 (PDT)
Subject: [IGITUBA] New comment on Guswera "Akana".
To: bangambiki@igituba.org

Anonymous has left a new comment on your post "Guswera "Akana"":

Nonese ubwo wamusweye gutyo gusa nta gakingirizo nimyaka yose yari
amaze akwima? OK igitendo cyararangiye, uzamufate mujye kwipimisha,
kandi uzamubaze ikintu cyari cyamubayeho kugirango ashyukwe gutyo,
hanyuma uzamuhamagare hakiri kare umuswere cyane mubihage. muragaswera
rero kandi munaswerwe, muryoherwe.

Posted by Anonymous to IGITUBA at August 10, 2009 3:39 AM


--
igituba.org - kuko isoni zirisha uburozi

GUSWERA-PARADIZO YA MUNGU

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Igitekerezo cy'inshuti ya http://www.igituba.org

---------- Forwarded message ----------
From: Anonymous <noreply-comment@blogger.com>
Date: Wed, 12 Aug 2009 22:46:04 -0700 (PDT)
Subject: [IGITUBA] New comment on POSITIONS ZO GUSWERA-Nta kwibeshya!.
To: bangambiki@igituba.org

Anonymous has left a new comment on your post "POSITIONS ZO GUSWERA-Nta
kwibeshya!":

Mwarakoze kutuzanira uru rubuga rukundwa cyane n'abantu bakunda
igituba. Erega burya igituba nicyo gihatse byose n'ubwo abagabo
twiratana izi mboro zacu. Uziko njya nsanga "gushyira imboro mu
gituba " ariyo paradizo yo kuri iyi si ya Mungu.
Abakunzi b'igituba mwidagadure.

Posted by Anonymous to IGITUBA at August 12, 2009 10:46 PM


--
igituba.org - kuko isoni zirisha uburozi

GUSWERA INDAYI-IGITEKEREZO

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Igitekerezo cy'umusomyi wa http://www.igituba.org

---------- Forwarded message ----------
From: Anonymous <noreply-comment@blogger.com>
Date: Wed, 12 Aug 2009 03:00:13 -0700 (PDT)
Subject: [IGITUBA] New comment on GUSWERA INDAYI.
To: bangambiki@igituba.org

Anonymous has left a new comment on your post "GUSWERA INDAYI":

Nivyo hari abagabo nzi bugaye urudandazwa cangwa bishwe n`indayi; ariko
byose biva kungene ubishize mo ubwenge. Bakunzi b`igituba; amategeko
aremeza ko umugore mwashakanye akwimye igituba umwirukana; ariko kubwo
abana muba mutegerezwa kurera cangwa kuko muba mukundana ariko
akakubwira ko adashaka ko umukubagura woronderera ahandi igituba; jye
mbona atakundi umuntu yogira atari ukurondera indayi.Ariko vyari
bikwiye ko reta yemera ko ari akazi kugira ibone gukingira abawukora n`
aba clients babo.Kwikinisha biragatsindwa; kwiyumvira ko umugore
utabona ariko araguha hari imyaka bitaba bigikunda; sinzi nk`
ababitanguye mubwana . Mukomere mugabe indayi ntizibahonye

Posted by Anonymous to IGITUBA at August 12, 2009 3:00 AM


--
igituba.org - kuko isoni zirisha uburozi

Irinde Guswera Umuyaya

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Inkuru y'umusomyi

---------- Forwarded message ----------
From: Anonymous <noreply-comment@blogger.com>
Date: Fri, 14 Aug 2009 03:10:16 -0700 (PDT)
Subject: [IGITUBA] New comment on KUKI ABAGABO BASWERA ABAYAYA.
To: bangambiki@igituba.org

Anonymous has left a new comment on your post "KUKI ABAGABO BASWERA
ABAYAYA":

Murambwirira abarundi nabo, harimwo abagore cangwa abagabo babigenza
gutyo, uzi ko umuyaya atabanga, ahita ayagira abakozi bandi ko shebuja
yamusavye igituba , abakozi bakabiyagira ba shebuja. Umuji wose
ukamenya ko uri umugabo w' ikigoryi , ukarusha kwikakamisha naho
uneganega aho waneguwe.Ja mubaca kure abayaya.Ngo hari n' abagore
bafata abakozi b' abahungu kunguvu iyo bapfakaye bakiri bato bafise
ingeso yo guswerana.Bangwe ni ibanga ngo NUWASWEREYE NYIONA MURUTARA
YARAMENYEKANYE

Posted by Anonymous to IGITUBA at August 14, 2009 3:10 AM


--
igituba.org - kuko isoni zirisha uburozi

Guswera Umuyaya-Ingaruka

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Commentaire y'umusomyi wacu

---------- Forwarded message ----------
From: Anonymous <noreply-comment@blogger.com>
Date: Fri, 14 Aug 2009 03:10:16 -0700 (PDT)
Subject: [IGITUBA] New comment on KUKI ABAGABO BASWERA ABAYAYA.
To: bangambiki@igituba.org

Anonymous has left a new comment on your post "KUKI ABAGABO BASWERA
ABAYAYA":

Murambwirira abarundi nabo, harimwo abagore cangwa abagabo babigenza
gutyo, uzi ko umuyaya atabanga, ahita ayagira abakozi bandi ko shebuja
yamusavye igituba , abakozi bakabiyagira ba shebuja. Umuji wose
ukamenya ko uri umugabo w' ikigoryi , ukarusha kwikakamisha naho
uneganega aho waneguwe.Ja mubaca kure abayaya.Ngo hari n' abagore
bafata abakozi b' abahungu kunguvu iyo bapfakaye bakiri bato bafise
ingeso yo guswerana.Bangwe ni ibanga ngo NUWASWEREYE NYIONA MURUTARA
YARAMENYEKANYE

Posted by Anonymous to IGITUBA at August 14, 2009 3:10 AM


--
igituba.org - kuko isoni zirisha uburozi

Sunday, August 9, 2009

Bangambiki Funny Jokes

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
This summary is not available. Please click here to view the post.

Saturday, August 8, 2009

Sakwe Sakwe

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Ishenyi isenya urw'undi ihora mu myugariro-umusambane
Rukara iracumita Rutare yanga-Inda mu musatsi
Nambutse umusate wasatuwe n'imana
Kubita Rukara irasenya inzu-Imboro mu IGITUBA

--
igituba.org - kuko isoni zirisha uburozi

Imigenurano y'Imboro, Igituba no Guswera

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
1.Utara imishyukwe asoma http://www.igituba.org
2.Umugore si imishino kuko itubaka urugo
3.Ugucumise ingufi ntaba akwimye indende
4.Tega amaboro ngo urabona amatuba
5.Nshimwe nshimwe y'umukobwa yamukoboye injuma

--
igituba.org - kuko isoni zirisha uburozi

Guswera "Akana"

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
---------- Forwarded message ----------
From: Anonymous <noreply-comment@blogger.com>
Date: Fri, 24 Jul 2009 21:23:13 -0700 (PDT)
Subject: [IGITUBA] New comment on AMAFOT Y'IGITUBA N'IBITUBA
N'ABAKOBWA BEZA BAMBAYE....
To: bangambiki@igituba.org

Anonymous has left a new comment on your post "AMAFOT Y'IGITUBA
N'IBITUBA N'ABAKOBWA BEZA BAMBAYE...":

Reka mbatere story rero;hari akana tumaranye imyaka itatu karanyimye
neza neza!!!Ntako nari narakagize karanze neza pe!!!Ariko byose
karabinyemereraga ndavuga utunwa nanagatouchaga ahantu hashoboka ndetse
no mu gituba iriko nagira nta nkajya kuyisesekamo kagashigukira hejuru
kakayifata neza nkumva ndapfuye!!Ejo bundi rero karaje turagara twicaye
ngiye kubona mbona gatangiye kundyamaho noneho gatangira kunyikubaho
kantsiritaho amabere ubwo najye mba ndahindukiye nkikiyereza neza
turakoberana dutangira gusomana arinako kahira kanarushaho kwahagira
byahatari gusa sinzi icyari kibiteye kuko ibyo ntibyari
bisanzwe !!!Nakavugisha wapi kuvuga bikanga kakarushaho kunyizingira
ari nako kankora ku mboro noneho nanjye numva imboro ibaye igiti neza
neza...ubwo jye nguma nicaye ndahagarutsa amaguru yanjye ndayabumba
ariko nsa nugarama ku buryo imboro yari ishinze hejuru nyine nk'igiti
ubwo akana ikariso kaba karamanuye kwa rimwe iba iguye hasi gasigarana
ijipo ya sabagira ya nylon !!Twese twashize sinamenye ukuntu nagakuruye
kagihaze nyine amaguru yanjye ahinnye yegeranye ayako atandara kumwe
iburyo ukundi ibumoso bwayanjye ubwo kaba gahagaritse neza imboro
yanjye ayicomeka mu gituba buhoro buhoro kamanuka ari na ko kahagira mu
gihe ntankiye gusokamo nzamura mba numva kwa rimwe gahise kamanuga gasa
nakanyicara ku bibero imboro iba inyereyemo yose yose uko yakaba
yuuuuh!! oh lalal !!ahhh !!mbega !!nta kintu kiryoha kwisi nko
kuyinjizamo ohhh!!yewe we ndumva ntashobora gukomeza .Eh eh kujya kumva
ukumva imwirukimo igenda inyerera mu binyama bishyushyeeeeeeeee!!ye
weee!!ubwonhise mera nkushinyiriza kubera kuryoherwa cyane ,gusoka soka
biba birananiye kubera gucibwa intege n'uburyohe mba ntangiye kuzunguza
akabuno ku nteba impande zose ari nago ako gakobwa kizunguza n'imboro
yanjye ariko imwiviringitamoooo!! yewe wee!! yuh !ngiye kumva numva
ndatigise cyane umubiri wose ubwo mba nyujije amaboko yanjye mu maha ye
ngafata mu ntugu nkuteruye umwana n'imbaraga nyinshi nkikandiraho cyane
manura ubwo imboro numvaga ahari yamugeze nko mu nda;icyakurikiyeho
rero imboro yatangiye kwitera yo ubwayo ;yitera yo yonyine nyine
ngirango igiye kumvaho ikitera yishika bya hatari nka kwakundi iyo
ucakiye nk'agahene ku kaguru kagatangira kukwika katera akaguru!!Eh eh
mba numva noneho birangiye nyine!Nagiye kumva numva ndamufashe
ndamukomeje cyane ngiye kumva numva noneho imboro irazirekuye zimyasa
byahatari mba numva mu gituba harushizeho kushyuha no korohaaa tumara
nk'umunota hose nta numwe uvuga no guhagura byatunaniye! ubwo bwari
bumaze kumara kwira cyane yarahagurutse ahita ataha yihuta
atanamvugishije n'ijambo na rimwe!!Najye narahagurutse n'imboro numva
yabaye nk'akagozi ariga numva imeze nkiri kujojoba amasohoro mpita
ninjiza intebe mu nzu njya kuryama.nabaye nkigera ku
buriringirambararaho sinamenye uko nasinziriyee! Mu kitondo reo mbatere
story nabaye nkibyuka mu ma sa tatu n'igice gutyo mba nibutse ko ka
kana karaye gasize ikariso kw'ibaraza !!!!oh oh!!!Uburyo nayihakuye byo
ntabyo mbabwiye kusa muntu wese ufite imboro waba warasweye waba
utaraswera ubaha ikituba kuko igituba ni igituba kandi igituba
kiraryoha cyane!!!!Sha mbisubiyemo igituba ni igituba ,igitugba ni
akamashini.............igituba kweri!!!Gusesemo igenda inyerera yinjira
ahantu hashyushye kandi horohereye n'ukuvuga h'urubobere nyine!!! Sha
igituba!!!!yewee!

Posted by Anonymous to IGITUBA at July 24, 2009 9:23 PM


--
igituba.org - kuko isoni zirisha uburozi

Chantal Atanga Igituba

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
---------- Forwarded message ----------
From: Anonymous <noreply-comment@blogger.com>
Date: Wed, 28 Jan 2009 04:18:55 -0800 (PST)
Subject: [IGITUBA] New comment on KUNYAZA:GUSWERA UMUGORE AKANYARA..
To: bangambiki@igituba.org

Anonymous has left a new comment on your post "KUNYAZA:GUSWERA UMUGORE
AKANYARA.":

uko nasweye umukobwa mugihe gito tumenyanye

Bakunzi b'igituba, umukobwa witwa Chantal yampaye igituba mugito
tumenyanye ku buryo mubuzima bwanjye ntashobora kwibagirwa uwo
munyabuntu!! Twari kuri stade amahoro tureba umupira wa Rayon Sport,
twicaye vraiment namutinye ntawuvugisha undi.uko bacenze nkabona
aritera hejuru anshinga urwara, nza kumenya ko dufana ikipe imwe(Rayo)
ubwo iba iraduhuje da! Ku mutima nti amaherezo uzampa ku muhore!! Byaje
kurangira dutsinze bibiri ku busa bwa Mukura Dufata i modoka ya ville.
yatahaga kimisagara nyje ntaha Gikondo. namusabye ko twagerana i
gikondo ngafata ikoti kuko hari umusore nagombaga kwambarira kimisagara
mubwira ko tugarukana aremera. Twagezeyo mfata ikoti ngiye gusohoka
nihagararaho nti nsigira akamenyetso gato k'urukundo(kiss)yayitanze nta
kuzuzaza ariko iza kumukoraho kuko nashize ubwoba nzamura muni jupe
yari yambaye manura collant na gakariso nkora mugituba numva aramfashe
cyane yitsa n'umutima. najombyemo urutoki nka karindwi ubwo umugezi uba
uratembye. Nahiye muterura ngo nkumvishe akanyenga mpita njyana
kuburiri. nkuramo byose ubundi kubera ukuntu yasaga kandi
yiyubashye(yigaga KHI)sinigeze nibuka na condom. Naramusweye aranyara
karahava mbona ko bibangamye ku buriri twicara hasi. Naramunyaje
kuburyo mvuye mubukwe kuwundi munsi nasanze ikiziba kikiretse ngomba
gukoropa!!!!!!!!!! mugihe gito twamaranye namusweye amaturu ane duhita
twambukana mugeza hafi y'urugo nanjye njya mubukwe. Iminsi ikurikiyeho
yaransuye tumarana iminsi itanu nkajya kukazi ngasiga aryamye nkaza
ngasanga igituba cy'umwari utagira uko asa kirantegereje ngahita
nswera. ndihuse iyi nkuru ni ndende nzayibagezaho ku buryo burambuye
ubutaha

Posted by Anonymous to IGITUBA at January 28, 2009 4:18 AM


--
igituba.org - kuko isoni zirisha uburozi

Fwd: Guswera-Uko Nasweye Consa

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
---------- Forwarded message ----------
From: HABYARIMANA BANGAMBIKI <bangambiki@igituba.org>
Date: Fri, 7 Aug 2009 11:05:27 +0200
Subject: Guswera-Uko Nasweye Consa
To: bangambiki.ishuriryo@blogger.com, hbangf.amafoto1@blogger.com,
hbangf.nguhangare@blogger.com

Inkuru y'umusomyi w' http://www.igituba.org
par bangambiki

---------- Forwarded message ----------
From: Anonymous <noreply-comment@blogger.com>
Date: Thu, 6 Aug 2009 03:22:18 -0700 (PDT)
Subject: [IGITUBA] New comment on UKO NASWEYE UMUPLANTO-GAKURU.
To: bangambiki@igituba.org

Anonymous has left a new comment on your post "UKO NASWEYE
UMUPLANTO-GAKURU":

Komera kwibanga wakabyara,jye nasweye umwana wo mukibano witwa konsa
yaba kwa nyirabo mu gipangu nahoramba mwo, musaba ngo azaze
kunsura.Umusi umwe mbona samunani arasesetse.Hari udukobwa twamaze
kumva imboro iyo zatuvugisha ubona ko ata bwoba tugiram tugahita
tugukora kumboro canke tukagusoma, ka konsa kumva munsi gusa nk`
igufuri kiga muwindwi amashure yari yakagoye, kajye kundamutsa rero,
ndakagobera ngo kinjire mucumba tuganire kabanza kubanza nimba
ngikijijwe, nti koko ntakibazo.Karemera karinjira kicara
kugitanda.Ntangura kugakaressa kumaguru ndaduga kubibero, ninjiza
ukuboko mwijipo mbona karemeye, ndakaryamika kugitanda,ndagasoma
kumunwa karasokora ururimi ndarzonka 5 min, ndakanyunyuza amabere
ndagasomagura mwijosi no ku matwi, imboro yari yabaye igiti iraba kuri
sasita.nkoze mugituba numva amazi, ndagakura ikariso, gafata imboro
kayisobeka mugituba kagaramye ngo sindakababaze.Ndagacumita nka 15 min,
karaniha karataka, mamaaa, hhhn hhn, eehm , mmma, karangije kabiri
nanje mba ndarangije.Munyuma bahavye bakirukana kuko umugabo wa nyirabo
yari yagasavye m nyinabo arabimenya.Sinzi ivyako ubu ngira karongowe
mucaro.Sinjye wahahera, hahera abagabo benda abo bahaye indaro

Posted by Anonymous to IGITUBA at August 6, 2009 3:22 AM


--
igituba.org - kuko isoni zirisha uburozi

--
igituba.org - kuko isoni zirisha uburozi

Urwenya-Igituba Kiraryoha latoute

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
---------- Forwarded message ----------
From: BANGAMBIKI <hbangf@yahoo.com>
Date: Fri, 29 May 2009 06:15:49 -0700 (PDT)
Subject: [IGITUBA] Urwenya-Igituba Kiraryoha
To: bangambiki@igituba.org

Igiparu cya LATOUTE

agaparu! hambere ah numvise umusinzi aririmba ngo: igituba kiraryoha
mama we, kishe u mugabo mu nzuuu, kubera uburyohe bwacyo mama we,
kiragahorana amazi!!!

--
Posted By BANGAMBIKI to IGITUBA at 5/29/2009 06:14:00 AM


--
igituba.org - kuko isoni zirisha uburozi

Mahoro ku IGITUBA

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
---------- Forwarded message ----------
From: HABYARIMANA BANGAMBIKI <bangambiki@igituba.org>
Date: Mon, 4 May 2009 23:18:02 +0200
Subject: Re: ntabara
To: Mahoro Peace <mahoropeace1@yahoo.com>

Nuko warakoze gira amahoro

2009/5/3, Mahoro Peace <mahoropeace1@yahoo.com>:
> mwarakoze kungira inama. namutwaye kwa muganga bamuha imiti ubu ni muzima
> nta kibazo urukundo rwarakomeje nta bwoba bwaba ubwo ari bwo bwose. Imana
> ihore ibarinze
>
> --- On Sat, 5/2/09, HABYARIMANA BANGAMBIKI <bangambiki@igituba.org> wrote:
>
> From: HABYARIMANA BANGAMBIKI <bangambiki@igituba.org>
> Subject: Re: ntabara
> To: "Mahoro Peace" <mahoropeace1@yahoo.com>
> Date: Saturday, May 2, 2009, 4:57 PM
>
> kabisa
>
> 2009/4/28, Mahoro Peace <mahoropeace1@yahoo.com>:
>> murakoze kugisubizo n'inama zanyu mwashoboye kumpa ndumva ngiye kuzishyira
>> mubikorwa atazanca mu myanya y'intoki tuzize kugira isoni.
>>
>> --- On Mon, 4/27/09, HABYARIMANA BANGAMBIKI <bangambiki@igituba.org>
>> wrote:
>>
>> From: HABYARIMANA BANGAMBIKI <bangambiki@igituba.org>
>> Subject: Re: ntabara
>> To: "Mahoro Peace" <mahoropeace1@yahoo.com>
>> Date: Monday, April 27, 2009, 8:28 PM
>>
>> Komera Mahoro Peace kandi gira amahoro maze rero uwo mukobwa ashobora
>> kuba yarakomeretse kuko iyo akiri vierge hari akantu kitwa hymen kaba
>> ku mwinjiriro w'igituba gatanyuka. Uvuga ko utamubabaje ariko mu
>> buryohe ushobora kuba warasukumye cyane... si byiza rero kwibera
>> muganga uzashake umuganga w'ibibazo by'ababyeyi rwose mushire isoni
>> mubivuge kuko urukundo rwihanganira byose hari ubwo atari n'ikibazo
>> gikomeye  ahubwo kubyicarana niryo kosa komera kandi uburyo witanga
>> kuri site igituba.org
>>
>> 2009/4/24, Mahoro Peace <mahoropeace1@yahoo.com>:
>>> mumbabarire mumbwire iki kibazo cherie wange afite kandi
>>> kirampangayikishije nukuri.naramusabye arampa ndarongora cyokora yari
>>> vierge. nagerageje gukora gake ngo atababara cyane kuko numvaga
>>> mugiriye nimpuhwe kubera ukuntu mukunda. yaravye ariko si cyane. none
>>> kuva twabikora hashinze nkibyumweru bitatu. ariko hari igihe aba yicaye
>>> akumva aratose kandi hakazamo n'amaraso ariko ntababara usibye icyo
>>> kibazo cyaje nyuma yuko ampaye. none banyu muzi ibyabakobwa ibyo niki
>>> ko nawe bimuteye ubwoba. ikindi kandi ntitwakoreye aho twari
>>> twashyizeho agakingirizo. kandi nyuma y'iminsi nk'itanu yahise ajya mu
>>> mihango.
>>>
>>> nimumfashe rwose cherie wange arababaye. ubu se azareke
>>> kongera gusura abandi kubera kugira ubwoba ko biri bumutungure bikaza
>>> ku ijipo cg ipantalo bitewe nicyo yambaye uwo munsi? ubu se age ahora
>>> yambaye cotex 30/30 jours? niba hari imiti banywa bigakira mumbwire.
>>> cyangwa niba hari ukundi byakira nyamuneka nimuntabare.
>>>
>>> uwamfasha yanyandikira kuri mahoropeace1@yahoo.com.
>>> murakoze nkunda inama zanyu
>>>
>>>
>>>
>>
>>
>> --
>> igituba.org - kuko isoni zirisha uburozi
>>
>>
>>
>>
>
>
> --
> igituba.org - kuko isoni zirisha uburozi
>
>
>
>


--
igituba.org - kuko isoni zirisha uburozi

--
igituba.org - kuko isoni zirisha uburozi

Inama ku Guswera

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Ikiganiro na Misigaro
ibindi biganiro hano
http://abasomyiigituba.blogspot.com

---------- Forwarded message ----------
From: HABYARIMANA BANGAMBIKI <bangambiki@igituba.org>
Date: Sat, 8 Aug 2009 14:20:49 +0200
Subject: Re: GUSHIMA
To: MIsigaro Sam <sammisigaro09@yahoo.co.uk>

Jya wirinda kuyimariramo kandi wibande ku kunyaza. Ikindi kuri turu ya
1 abagabo benshi basohora vuba, ushobora gusohora vuba bwa mbere
ukongera ugashyukwa ukamuhaza witonze
http://kunyazaumugore.blogspot.com
http://igitubaproject.blogspot.com

2009/8/8, MIsigaro Sam <sammisigaro09@yahoo.co.uk>:
> Ndashima kubijyanye nisomo wampaye ryokunyaza hakaza ifuro ahokuza
> amavangingo wambwiye kujya mpindura position none ubu nisawa none ikindi
> mbabaza, ni  uko ndangiza vuba umugore atarashira ipfa biterwa niki.
> murakoze.
>
>
>


--
igituba.org - kuko isoni zirisha uburozi

--
igituba.org - kuko isoni zirisha uburozi