Bang Media

Video

Baza Shangazi

Sunday, December 7, 2008

UMWANA MU MURYANGO

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
UMWANA MU MURYANGO
par Bangambiki

Umuryango twawugereranya nk'igiti. Umwana rero mu muryango twamugereranya n'urubuto. Imbuto nziza zera ku biti byiza. Abana beza bakavuka mu miryango myiza. Igiti giteye ahantu habi, kitafumbiwe, ngo giterwe imiti, ntikigire amazi ahagije, kigira imbuto mbi cyangwa zaboze cyangwa zidafite akamaro. No ku bana mu muryango ni uko. Nta kuntu urugo rw'amahane,rw'amatiku, rw'abasinzi rushobora kubyirura abana beza. Ngira ngo twese tuzi uko abana b'ibinyendaro bakunze kwitwara, abana bakuze ari bonyine kuko se na nyina batandukanye bakiri bato n'ibindi. Niba wifuza kugira abana bazaguhesha ishema ubaka umuryango uzaguhesha ishema.

Kurera umwana

1.Ntugatinye guhana umwana.

Umwana si uguterera iyo. Igiti kigororwa kikiri gito. Aha ababyeyi benshi babyumva nabi, bakumva ko guhana ari ugukubitira kwica. Hari ababyeyi bahanana umujinya utabaho. Akenshi bumujinya mwinshi uterwa n'umubyeyi kumva ari umunyantege nke k'umugabo we cyangwa umugore we noneho agashaka kumarira umujinya mu mwana.Hari abana nzi bakubiswe baravunwa, abandi bagendana inkovu. Hari abazirika abana ku nkingi bakabakorera ibya mfura mbi, hari abarazwa hanze cyangwa bakimwa amafunguro iminsi. Guhana si uko. Guhana ni urukundo. Uhana umwana kuko umukunda. Akanyafu karinganiye, urushyi ku itama biherekejwe no gusobanura impamvu umwana ahanwe birahagije. Guhana umwana ukarenza urugero bituma umwana yibagirwa amakosa ye agasigara yibuka uburyo uwamuhannye ari umugome. Umwana wahanwe birenze urugero arahahamuka kandi ntazabyibagirwe mu buzima bwe. "Ndibuka data kera nkiri umwana yatashye yasinze antera umugeri nk'uwutera umupira ngenda nibarangura ngwa nk'iriya mu rutoki. N'uyu munsi sindabyibagirwa kandi mfite imyaka 36. Hari byinshi byiza yankoreye ariko icyo kibi sindakibagirwa."Umugabo umwe ni ko yabwiye blog Igituba

2.Ntukabeshye umwana.

Ababyeyi benshi babeshya abana. Hari ubwo umubyeyi abwira umwana ati"Dore ngiye kuba nirambarariye ku buriri ni hagira uza anshaka umubwire ko ntahari" hagira ukomanga umwana ati "bambwiye ko badahari." Ubundi umwana akakubaza aho abana baturuka uti "ni mu mukondo!" Yakora ku kaboro ke uti"sigaho wakigoryi we." Ibi byose bituma umwana afata umuco w'ikinyoma hakiri kare maze nawe akiga kukubeshya. Yakubita murumuna we wamubaza ati "Arambeshyera" kandi azi neza ibyo yakoze.

3.Igisha abana gukunda imyuga.

Bucya bwitwa ejo. Uyu munsi ushobora kuba ushoboye gutunga urugo rwawe ariko ntawe umenya aho bwira ageze. Igisha umwana wawe uturimo akiri muto kugira ngo umunsi yageze mu bikomeye udahari azirwaneho. Hari abakobwa b'inkumi baba mu miryango myiza batazi guteka kuko bafite ababoyi. Ni iyihe garanti se bafite ko umugabo wabo azagira umuboyi?

4.Menya ibyo umwana wawe abamo.

Kurikirana uko yiga. Menya niba akora imyitozo bamuhaye. Musobanurire ibyo atumva niba ubishoboye niba utabishoboye ushake ubishboye. Menya imikino akina n'abo bayikinana. menya abo akunda gukina na bo ni uko yitwara. Bizagufasha kumenya ibigenda n'ibitagenda neza hakiri kare.

5.Umutekano w'abana.

Abana bakunze guhura n'impanuka nyinshi mu rugo bitewe n'uburangare bw'ababyeyi. Hari umwana nzi wakuyemo undi ijisho n'umushyo! Shyira kure y'abana imiti n'ibindi bishobora kubagirira nabi babikozeho. Shyira kure ibinini,imishyo n'imihoro,ibibiriti,ntugacanire imbabura mu nzu ngo ukingeho cyangwa ngo wibagirwe kuyizimya, ntugacanire agatara hafi y'amarido,n'ibindi.

1 comment:

  1. Genda gituba uri uwa mbere! Si ukukwigiraho kunyaza gusa, ahubwo n'uburezi n'uburere muri rusange. Mfite inkunga (Financiel, contact: hosckarvy@yahoo.com)

    ReplyDelete