Bang Media

Video

Baza Shangazi

Sunday, February 3, 2008

GUFATA KU NGUFU:DORE UKO UMUSHUKANYI ARESHYA UMWANA

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
mwarimu-igituba

Umugabo cyangwa umugore ushaka gufata umwana ku ngufu akunze kwigira inyaryenge cyane ku buryo adahita akoresha ingufu ngo agere ku gitsina cy'umwana. Ahubwo yigira inama yo kugenda gahoro akareshya umwana akazarinda agwa mu mutego atabizi.Ushaka gufata umwana ku ngufu ahitamo umwana abona ko adafite icyo yitayeho, utajijukiwe n'iby'ibitsina kandi ufite ibyakeneye mu buzima bwe.Umwana woroshye gukoresha icyo ashaka.Ushaka gufata ku ngufu aratangira akita kuri uwo mwana, akamwereka ko amukunze mu bikorwa no mu magambo.Ntiyibagirwa kandi kwiyegereza abayeyi b'uwo mwana no kubashakamo ko bamugirira ikizere. Abantu bashaka gufata abana ku ngufu bakunze kwigaragaza nk'abakunze umwana n'umuryango.

umushukanyi
Uko iminsi ishira ushaka gufata umwana ku ngufu agenda amutegurira icyo gikorwa.Gahoro gahoro agenda arushaho kwegera umwana no kumukora k'umubiri mu buryo bugaragara nk'aho nta cyo butwaye, mu gukina, mu gukirana no kumukoraho amwereka ko amukunze. Iki gihe ni
bwo atangira kumugurira utuntu twiza no kumuhungisha ababyeyi n'abavandimwe amujyana kure yabo kugira ngo amwangize.Ashobora gutangira kwigisha umwana ko atagomba kubwira ababyeyi amabanga yose, akabimutsindagirishamo ko hari akantu azamugurira cyangwa ko bazasohokanira ahantu heza.Izo zose ni inzira zo kureshya umwana n'ababyeyi. Iyo bitunganye umwana arangizwa byanze bikunze.

Akenshi hari ubwo ushaka kwangiza umwana asanga gukoresha ingufu bitamugeza ku byo yifuza, agahitamo gukoresha uburyarya. Ashobora guhera ku matsiko y'umwana yo kumenya ibyerekeranye n'igitsina n'imyanya ndangabitsina. Umwana ashobora kumubaza ati"Abana baturuka he."Baca ku bantu basomana mu muhanda, umwana akamubaza ati "Biriya bariya bakora ni iki?"Uwifuza gufata ku ngufu abonera ho akabwira umwana ko agiye kumubera mwarimu! Cyangwa ati"Tuzakora agakino ngusobanurire ibibazo byawe."Ushaka gufata umwana ku ngufu ashobora no kwereka umwana amashusho n'amafilme y'abantu barongorana kugira ngo umwana abone ko guhuza igitsina ari ibisanzwe ko ntacyo byatwara umuntu.

Iyo ushaka kwangiza umwana ageze ku ntego ze, bagahuza igitsina, haba hasigaye ko akora ibishoboka byose umwana ntagire uwo abibwira. Icyo gihe uwangije umwana akoresha uburyo bwose bushoboka ngo umwana atabivuga. Bumwe mu buryo akoresha ni iterabwoba, ubugambanyi, no kumvisha umwana ko ari we uri mu makosa nko kumubwira ati "Wabonye mbikora ntiwambuza!""Uzi ko ngukunda, n'ubivuga polisi izanyica." "Iri ni ibanga ryacu, nubivuga ntawuzabyemera, kandi iwanyu nibaramuka babyemeye nzabica." "Ntubwire nyoko ko hari icyo twakoranye. Twahita dutandukana ukaba imfubyi." "Nuvuga ko twabikoranye sinzongera kukurihira amashuri."Iterabwoba uwarangije gukora ishyano akoresha ni ryinshi nta warirondora. Umwana asigara mu kangaratete, n'ibibazo byinshi binaniza umutima we ukiri muto. Mwige kurinda abana banyu izo ngorane.

No comments:

Post a Comment