Bang Media

Video

Baza Shangazi

Tuesday, December 11, 2007

KURAMBAGIZA-IGIHE KIZA CYO GUTANDUKANA NI IKIHE

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
Gutandukana n'uwo mwarambagizanaga n'indi ntangiriro mu buzima. Ubyigiraho byinshi, bikazakurinda amakosa ubutaha. Bikwigisha gukemura ibibazo, kwihanganira kudakundwa, kwihangana mu agahinda ko gutandukana.

KURAMBAGIZA:IBIMENYETSO BIGARAGAZA KO IMIBANIRE IGEZE AHARINDIMUKA.

1.Amahane akomeye n'amatiku y'urudaca

Nta zibana zidakomanya amahembe, ariko iyo iminsi y'amahane n'intonganya iruse iy'amahoro n'urukundo n'ubwumvikane hari ikiba kitagenda neza mu mibanire. Iyo ibibazo bidashira,ahubwo bikongera umurego,kandi bikarushaho kuvuna umutima uko iminsi igenda ihita,ushatse wakwitegereza imibanire yanyu ukanareba niba ubuzima nk'ubwo ari bwo uhisemo. Ibyo byose ni ibimenyetso byerekana ko mutiteguye kwinjira mu mibanire itoroshye yo kubakana urugo.

2.Kubabazanya mu mubiri no mu mutwe

Guhemukirana birimo -kurwana,
-gusebanya,
-gutarangana, -kubeshyerana,
-guhora mugerekanaho amakosa,
-kurambagiza abandi,ibi byose byerekana ko mutiteguye kubana.

Ubonye ibimenyetso nk'ibi ni byiza guhagarika umubano.

3.Kutumvikana ku bintu bya ngombwa mu ubuzima

-Hari ubwo umwe aba yikundira ubuzima bwo mu cyaro,
undi yaribengukiye ubwo mu mujyi,
-umwe yemera imana cyane undi atekereza ko bibiliya ari imigani,
-umwe atekereza ko abana benshi ari amaboko, undi yishakira kuzabyara umwana umwe rukumbi,
-umwe yarize i Ruhande,undi yarize ikigoroba,
-umwe se yari umwami,undi se yari umugaragu.

Uru si urwenya ndimo, ibi ugomba kubitekerezaho cyane kuko abantu nk'aba kubana birabagora.Muri bwa burindagire bwo kurebana akana ko mujisho no guturana ibisigo byose biba ari munange,ariko iyo igihu gitamurutse ibyo maze kuvuga nibyo byigaragarira gusa.

Ni ho uzasanga umugabo yita umugore inkandagirabitabo,umugore abwira umugabo ati"ni iwacu tugutunze".Ni ibyo kwitonderwa rero, agapfa kaburiwe ni impongo.Urukundo rushobora gusiba utunogo duto,ariko ntirushobora gukoreshwa ibigaragara ko bidashoboka.

4.Gukenerana cyane birenze urugero

Gukenerana ni byiza,abakundana baba bakeneranye. Ariko hari ubwo birenza urugero,ugasanga umuntu arashaka ko umuhora iruhande, waba hari aho utarabukiye,akibwira ko umutaye wagiye kwishakira abandi, wagaruka akakubaza impigi n'akayiziritseho,agashaka ko umubwira intambwe n'iyindi aho wagiye, uwo mwahuye n'icyo mwavuganye. Uru ni urukundo rwuzuye ishyari n'ubwoba. Iyo murambagizanya ukabona ibi bimenyetso ntuzibeshye ngo urakunzwe, ahubwo uzabe witegura amahane mu buzima bwawe.Kuko umuntu nk'uyu uramukunda bikaba iby'ubusa akaba ntamunoza,umutima we ntiwigera wemera ko umukunda by'ukuri.

5.Kunanirwa no kuganira

Hari igihe mu irambagiza, muba muri kumwe ariko kuganira bikananirana,mugatinyana,mukagirirana amasoni menshi,mugafatana nk'aho umwe ari mu biro by'undi cyangwa muri abanyamahanga,ntimwisange, mukumva mutisanganaho. Mu by'ukuri ubwo niko biba bimeze. Uko umuntu yitekereza mu mutima we ni ko aba ari. Ntabwo umwe aba yisanga ku wundi. Indirimbo z'ubukwe zishobora guhishaho gato ibyo bibazo, ari ko ubukwe bwahumuza induru zigatangira iwanyu

6.Kutavugirwamo

Hari ubwo usanga mutihanganirana,mutavirana ku izima, buri umwe wese yitwara nk'umwami kuri mugenzi we.Iki n'ikimenyetso ko imibanire itazaba myiza.


KURAMBAGIZA:UBURYO BWO GUTANDUKANA

Abantu benshi bakunze kubona imibanire yabo mu kurambagiza ari mibi bakagira ubwoba bwo gutandukana batekereza ko ibintu bizaba byiza nubwo ibimenyetso byaba bigaragaza ko nta mahirwe ahari. Abenshi banga gutandukana kubera ko baba banga
-kubabaza uwo bigeze gukundana,
-ubwoba bwo kwitwa umwana mubi,
-gutinya gusigara bonyine.

Amakosa Abantu Bajya Bakora mu Gutandukana

-kwiburisha ntibazongere guhura n'umukunzi wabo

-kongera amahane n'akajagari,kugira ngo bahuhure umubano

-kwitana bamwana

Uburyo Bwiza Bwo Gutandukana

-Mubwize ukuri kandi uvugane umutima mwiza

-Wimutungura:ngo nimuhura umubwire uti"singushaka,sinkigukeneye nta cyo umaze".

Ahubwo

-shaka ahantu heza,hiherereye n'igihe cyiza ,
-wemere amakosa yawe mu mi banire yanyu,
-umushimire ibyiza wamubonyeho,
-usige umuhaye agaciro azaheraho akomeza ubuzima bwe.

-Irinde kumuha impamvu zo kumusenya:nko kuvuga ngo"ndifuza ko umvira mu buzima nkikundanira n'abandi"

-Irinde technique za cyana kandi z'ubugoryi:

*nko kumurundaho ibyaha byose,ukigira umwere;
*kumusebya muri rubanda no kumena amabanga mwari mufitanye,
*kumutera ubwoba ko wamugirira nabi,
*no kumubwira ko uziyahura,
*kumwandikira amabaruwa atukura n'ibindi .

-Irinde kwigirira
impuhwe:niba umubano wawe nawe uhagaze ntibivuga ko ubuzima buhagaze,ahubwo iga impamvu uwo mubano uhagaze uzagerageze gukosora amakosa mu yindi mibano uzagira.

No comments:

Post a Comment