Bang Media

Video

Baza Shangazi

Friday, November 23, 2007

AMABYA 200

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
IGITUBA NI INTWARO Y'INTAMBARA:AMABYA 200 NGO UBE UMUKWE W'UMWAMI

Hanyuma Mikali, umukobwa wa Sawuli abenguka Dawidi; babibwira Sauli arabyishimira. Aravuga ati"Nzamumuha, amubere umutego, bitume agwa ku Bafilisitiya."Ni cyo cyatumye Sauli abwira Dawidi ubwa kabiri ati"Uyu munsi uraba umukwe wanjye."Ariko Sauli abwira abagaragu be ati"Mujye inama na Dawidi rwihishwa mumubwire muti'Umwami arakwishimira, kandi abagaragu be bose baragukunda; none ube umukwe w'umwami.'"

Nuko abagaragu ba Sauli bongorera Dawidi ayo magambo, na we arabasubiza ati"Mugira ngo biroroshye kuba umukwe w'umwami, kandi ndi umwana w'umukene w'insuzugurwa?"

Hanyuma abagaragu ba Sauli bamubwira uko Dawudi yavuze. Sauli aravuga ati"Muzabwire Dawidi muti'Umwami ntashaka inkwano, keretse ibinyita(amabya) ijana bikebwe ku Bafilisitiya, ngo ahore inzigo abanzi be.'"Ariko Sauli yibwiraga ko bizatuma yicwa n'abafilisitiya.

Nuko abagaragu be bamaze kubwira Dawidi ayo magambo, Dawidi yishimira cyane kuba umukwe w'umwami.

Igihe kitaragera, Dawidi arahaguruka ajyana ingabo ze, yica mu Bafilisitiya abantu magana abiri(arabashahura-abaca amabya); nuko Dawidi atabarukana bya binyita(amabya),babishyira umwami umubare wabyo wose, kugira ngo abe umukwe w'umwami. Sauli aherako amushyingira umukobwa we Mikali.

1SAMWELI 18:20-27

1.Ni ukuvuga ko kugira ngo imboro ifite amabya abiri yinjire mu igituba cy'umukobwa w'umwami byasabaga amabya 200 y'abandi bagabo. Igituba kirahenda.

2.Sauli ati "Nzamumuha, amubere umutego, bitume agwa ku Bafilisitiya."

Igituba ni umutego. Ni intwaro y'intambara. Abagabo benshi baragikunda ku buryo uhiga umugabo wamutegera ku igituba cy'umukobwa/umugore akunda. Urupfu rw'imbwa ni inyama.

3.Dawudi ati"Mugira ngo biroroshye kuba umukwe w'umwami, kandi ndi umwana w'umukene w'insuzugurwa?"

Ni byo amaboko atareshya ntaramukanya.Si iby'ubu na kera byari uko. Uyu muhungu ntiyahubukiye igituba ahumirije.

No comments:

Post a Comment