Bang Media

Video

Baza Shangazi

Saturday, September 8, 2007

SIDA:ICYO ARI CYO N'UKO YANDURA

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
SIDA:ICYO ARI CYO N'UKO YANDURA

Iyi ndwara yatangiye kumenyekana muri za 80.Uyu munsi abantu bakabakaba miliyoni 40 bagendana SIDA, muri Afurika abagera kuri miliyoni 25 baranduye. Uwo ari we wese ashobora kwandura kandi nta muti nta n'urukingo bishobora kuvura SIDA burundu biraboneka.
Ku muntu utarwaye SIDA iyo bavuga SIDA agira ngo ni igiparu cyangwa akumva ko icyo cyago cyaziye abandi gusa nyamara uritonde ruriye abandi rutagusize!Agahwa kari ku wundi karahandurika.Iyi n'indwara umuntu yandura ntayikire akazapfana na yo. Niba ufite uko watuma nta wundi muntu urwara SIDA, ndakwinginze bikore, jya ubuza abantu gukora imikino n'ibindi bikorwa byatuma bandura indwara idakira nka SIDA.Twese dufite icyo twakora, nko kutavangura abanduye.Buri muntu wese ashobora kwandura SIDA! NIBA UNAGIHAGAZE URITONDE UTAGWA.

SIDA cyangwa AIDS mu rurimi rw'Icyongereza bisobanura

Acquired-ntabwo ari indwara wavukanye nk'uko hari izindi ndwara zivukanwa.Ushobora kuvukana sida gusa niba nyoko yari arwaye sida agusama.

ImmununoDeficiency-iyi ndwara igaragazwa no gucika intege ko kwikingira k'umubiri bituma udashobora guhangana n'indwara

Syndrom-sida ni uruvange rw'ibimenyetso bigaragara ku muntu ufite umubiri utagishobora guhangana n'indwara mu buryo busanzwe

Igisobanuro cya SIDA gishingiye ku byo bita CD4+T-cells count(wamfasha niba uzi uko babivuga mu kinyarwanda).Abantu bakuru kandi bazima ubusanzwe bagira CD4+T-cells counts zihwanye n'1000 cyangwa hejuru naho abanduye agakoko ka Sida baba basigaje gusa 200 CD4+T-cells count cyangwa hasi.

Iyi Virusi ya SIDA yasanzwe aha hakurikira:

-mu maraso
-amashereka
-amacanshwe
-amasohoro
-amarira
-amazi aturuka mu gitsina

ariko nubwo iboneka aha nagaha aho ikunze kwandurira ni
-amaraso
-amazi yo mu gitsina

Aho ikunze kwandurira:

* mu maraso,
*iyo habaye imibonano mpuzabitsina(mu gituba,
mu kanwa,mu kibuno,abagoren'abagore,abagabo n'abagore,abagabo n'abagabo,gushyira imboro mu gituba)
* iyo umubyeyi ayanduje umwana mu gihe atwiteno mugihe cy’ivuka.
*Agakoko ka SIDA gashobora kwandurira mu maraso biciyemu guterwa amaraso igihe umuntu abikeneye kwa muganga
*gusangiraibikoresho by’inshinge ziterwa n'abantu banduye SIDA
*ushobora kwandurira mu gusomana iyo muhuje amacanshwe mufite udusebe mu kanwa.

AHO UTAKWANDURIRA VIRUSI YA SIDA

-icyuya
-amarira
-inkari
-gukoranaho
-kuba mu nzu imwe
-gusangira amashuka
-kurumwa n'umubu
-amasahane
-kogera muri duche imwe
-telefone
-gufata ku rugi
-gusangira
-kujya muri WC imwe
-gusomana nta macanshwe muhuje

IBIMENYETSO

Umuntu ashobora kuba yaranduye Virusi ya SIDA ariko ntagaragare nk'umurwayi ndetse akaba atarwaye Sida ariko akaba yayitera abandi bakayirwara, ibi bigora abashakashatsi kuko umuti ukora gusa iyo virusi yavuyemo indwara.

Impamvu yaba ari:

-uburyo bwa kamere budasanzwe bubarinda SIDA
-kuba baranduye ubwoko bwa SIDA budakaze
-ubusanzwe SIDA ishobera kwiryamira mu muntu kugeza ku myaka 10 itaragaragaza ibimenyetso byayo muri icyo gihe cyose iba irimo gusenya uburyo umubiri ushobora kwikingiramo.

Ariko hari ubwo sida yigaragaza gusa mu byumweru 3 umuntu akiyandura.Iyo ngo aba ari ubwoko bwa SIDA buremereye. Ku bana SIDA ishobora kwigaragaza nyuma y'imyaka ibiri.

Indwara z'ibyuririzi zituma umurwayi:

*aribwa mu nda
*Koma
-kutamenya aho uri
*gukorora
*kumira ukababara
*kumva unaniwe cyane
*guhinda umuriro
*kudahuza gahunda k'umubiri
*guta umutwe no kwibagirwa
*engine
*kubira icyuya
*gutakaza ibiro
*kuruka
*guhumeka nabi
*diarrhee
*umutwe ubabaza
*kwishimagura
*igicuri
*ibisebe ku munwa, mu muhogo no ku gitsina
*kwishimagura ku gitsina
*kurwara mu matwi
*kurwara amaso
* kugira ibiraba ku ruhu no ku mubiri,
* kubyimba kw’ibice bifite amazi yo mu mubiri,
* no kurwara umutwe ushoborakumara icyumweru cyangwa se bibiri.
*za cancer zinyuranye

Umurwayi wa sida hari igihe yumva byamurangiriyeho agiye gupfa ubundi akoroherwa, ariko akenshi SIDA yangiza umuntu ku buryo nta kintu aba agishoboye kwikorera.

No comments:

Post a Comment