Bang Media

Video

Baza Shangazi

Friday, September 14, 2007

INDWARA ZIFATIRA MU MYANYA NDANGABITSINA:IJAMBO RY'IBANZE

Reba andi mafoto y'ibituba no guswera bishyushye hano
Amafoto Atandukanye y'Ibituba

Video zo Guswera Zitandukanye

Video zo Kunyaza

Video zo Guswera Igituba Kinini

Video zo Guswerana z'Abagande

Video zo Guswera z'Abahinde

Video za Rugongo nini

Video z'Abakobwa Barimo Kwikinisha
INDWARA ZIFATIRA MU MYANYA NDANGABITSINA: Ijambo ry'Ibanze

Indwara zifatira mu myanya ndangabitsina ni indwara umuntu ashobora kwandura ari uko ahuje igitsina n'undi muntu urwaye iyo ndwara. Indwara nyinshi zifatira mu myanya ndangabitsina zishobora kuvurwa. Nyamara kandi indwara zajyaga zikira bitagoranye nka Gonorrhee bisigaye bitoroshye ko zivurwa n'imiti yajyaga izivura mbere. Izindi ndwara nka Herpes, Sida n'izindi ndwara zifata ku bitsina nk'izo bita Genital Warts ziterwa na za Virusi nta muti zirabonerwa. Zimwe muri izi ndwara zishobora kukugora mu gihe izindi nka Sida zishobora guhitana ubuzima bw'umuntu. Indwara nka Sphilis, Gonorrhee, SIDA, Genital Warts, Herpes na Hepatite birazwi ko zishobora kwica abo zizahaje. Zimwe muri izi ndwara zitera ububabare bwo mu kiziba cy'inda, cancer ifatira mu muyoboro uri hagati ya nyababyeyi n'igituba bita cervical cancer, kandi zikaba zatera ingorane mu gihe cy'ibyara. Niyo mpamvu kwihugura mu byerekeranye n'izi ndwara ari ingenzi ku buzima bw'umuntu.

Ni ngombwa kumenya ko guhuza ibitsina atari ugushyira imboro mu gituba gusa.

Iyo tuvuga guhuza ibitsina ntituba twibagiwe

-gusomana
-gukora imibonano abantu bakoresheje umunwa
-gukora imibonano mu kibuno
-cyangwa gukoresha ibikoresho byabugenewe nk'ibikinisho by'ubwoko butandukanye ushobora kwikorera ubwawe cyangwa ushobora kugura kugira ngo wishimishe mu rwego rw'igitsina.

Mu by'ukuri rero nta kintu kibaho twakwita gukora igitsina birinze ku buryo bitagira ingaruka. Uburyo bwose bwo guhuza ibitsina ushobora kuba wabwanduriramo. Uburyo bwonyine navugamo ko nta ngaruka n'imwe ushobora kugira ni ubwo kwirinda ntihagire umuntu n'umwe muhuza igitsina cyangwa gukora gusa imibonano mpuzabitsina n'uwo mwashakanye cyangwa umuntu umwe rukumbi mwarabanje kwipimisha ko mutarwaye kandi ntimuzigere muhindura abakunzi.

Abantu benshi batekereza ko gusomana nta ngaruka umuntu yahuriramo nabyo ariko nagira ngo nkumenyeshe ko indwara nka Sphillis, Sida, Herpes n'izindi zishobora kwandurira muri iki gikorwa mu by'ukuri kigaragara ko nta cyo gitwaye.

Agakingirizo n'ubwo dutekereza ko karinda indwara zandurira mu myanya ndangabitsina, hari indwara gashobora kurinda neza kuruta izindi nka Sida na Gonorrhea nyamara ntikarinda neza indwara zifatira mu myanya ndangabitsina nka za Herpes, Trichomoniasis na Clamydia. Agakingirizo gasa nk'aho ntacyo kamaze mu kurinda mikorobe nka HPV, mikorobe itera indwara yitwa Genital warts.

Izi ndwara zirimo ibice bibiri

1.INDWARA Z'IBITSINA ZITERWA NA VIRUSI

2.INDWARA Z'IBITSINA ZITERWA NA BACTERIE

No comments:

Post a Comment